top of page
Пошук
  • Фото автораme-doc

Оновлення програми M.E.Doc версія 11.02.014


Звітність НФУ до НБУ

Нові форми:

На виконання Закону України від 12.09.2019 р. № 79-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» додано нові форми, початок дії - з 01.07.2020 р.:

IR200001 Дані про доходи та витрати страховика

IR300001 Дані про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика

IR400001 Дані про показники діяльності зі страхування

IR600001 Дані про операції перестрахування

IR710001 Дані про сплачений статутний капітал, гарантійний фонд та платоспроможність страховика

IR720001 Дані про розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду

IR730001 Дані про розміщення страхових резервів

IR740001 Дані про частку перестраховиків у страхових резервах

IR750001 Дані про активи для представлення страхових резервів

IR760001 Дані про незавершене будівництво

IR770001 Дані про основні засоби

IR790001 Дані про капітал та заборгованість

IR780001 Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти

IR800001 Дані про достроково припинені договори страхування

CR200001 Дані про фінансову діяльність кредитної спілки

CR300001 Дані про склад активів та пасивів кредитної спілки

CR400001 Дані про доходи та витрати кредитної спілки

CR500001 Дані для розрахунку необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернених позичок

CR600001 Дані про кредитну діяльність кредитної спілки

CR700001 Дані про кошти, залучені кредитною спілкою від юридичних осіб

CR800001 Дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки

CR900001 Дані щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

CR101001 Дані про окремі зобов’язання за кредитами, виданими кредитними спілками

CR110001 Дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за операціями з фінансовими активами

LR100001 Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

LR200001 Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

LR300001 Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

LR400001 Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

LR500001 Дані про обсяг та кількість договорів гарантії та поруки

LR600001 Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії та поруки

LR700001 Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

LR810001 Інформація про довірче товариство

LR820001 Інформація про довірених осіб довірчого товариства

LR830001 Інформація про цінні папери в розпорядженні довірчого товариства

LR900001 Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи

LR101001 Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

LR110001 Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

LR120001 Дані про великі ризики фінансової установи

LRB00001 Дані про склад активів та пасивів ломбарду

LRD00001 Дані про діяльність ломбарду

IR500001 Дані про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестрахуванні

IR520001 Дані про розподіл між страховиками/перестраховиками страхових/перестрахових платежів за договорами страхування/перестрахування, укладеними при посередництві страхового/перестрахового брокера

IR530001 Дані про надання інших посередницьких послуг у страхуванні/перестрахуванні

FR000001 Дані фінансової звітності

Форми доступні у модулі Реєстр звітів.


Увага! Оновлення мережевої програми відбувається на серверній частині.

При оновлені робочі станції повинні бути вимкнуті, інакше вони будуть закриті автоматично без збереження даних. Оновлення робочих станцій відбувається автоматично шляхом їх запуску після оновлення серверної частини.

54 перегляди0 коментарів

Останні пости

Дивитися всі

Comments


bottom of page