top of page
Пошук
  • Фото автораme-doc

Оновлення програми M.E.Doc версія 11.02.033


ДОДАНО НОВІ ФОРМИ:


Державна податкова служба


ВПРОВАДЖЕНО НОВУ ФОРМУ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ ТА РОЗРАХУНКУ КОРИГУВАННЯ

На виконання Закону України № 1115-IX від 17.12.2020 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції» та Закону України № 962-IX від 04.11.2020 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій» затверджено нову форму Податкової накладної та Розрахунку коригування.


Для забезпечення роботи з новими формами документів у програмі виконані наступні доопрацювання:


J1201012 Податкова накладна

J1201112 Додаток №1 до податкової накладної

J1201212 Додаток №2 до податкової накладної. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної

F1201012 Податкова накладна

F1201112 Додаток №1 до податкової накладної

F1201212 Додаток №2 до податкової накладної. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної


На виконання наказу Міністерства фінансів України № 752 від 09.12.2020 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 578» додано нові версії бланків, подання - Рік:


J0103804 Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи

J0138104 Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи


Звітність НФУ до НБУ


Додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - щоквартально:


FM2JX002 Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом та про обсяги операцій клієнтів


Державна казначейська служба


Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

FINB0010 Форма №1-дс Баланс

FINR0010 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати


СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ


ДФС (бюджет)


Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)


Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:


FN2KD45 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FN41KD45 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FN42KD45 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FN43KD45 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FN44KD45 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FN7D1Z45 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FN7KDS45 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FN7KDZ45 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FNDZFR10 Довідка про зміну фінансового результату

FNFINB10 Форма №1-дс Баланс

FNFINR10 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FNKD1026 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FNKD1226 Додаток 12 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FNKD1326 Додаток 13 Довідка про залишки коштів на рахунках в установах банків

FNKD1426 Додаток 14 Довідка про депозитні операції

FNKD1626 Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FNKD1726 Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FNKD2026 Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FNUFKD02 Управлінська форма 3

FNFVКD02 Фактичні видатки


Держгеокадастр


Звітність для здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру


Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - І - IV Квартал, Рік:


DGK01001 Додаток 1. Розшифровка основних засобів, інших необоротних матеріальних активів

DGK02001 Додаток 2. Розшифровка інвестиційної нерухомості

DGK03001 Додаток 3. Розшифровка нематеріальних активів

DGK04001 Додаток 4. Розшифровка об'єктів незавершених капітальних інвестицій

DGK05001 Додаток 5. Розшифровка запасів

DGK06001 Додаток 6. Розшифровка дебіторської заборгованості

DGK07001 Додаток 7. Розшифровка грошових коштів та їх еквівалентів розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів

DGK08001 Додаток 8. Розшифровка витрат та доходів майбутніх періодів

DGK09001 Додаток 9. Розшифровка власного капіталу та фінансових результатів

DGK10001 Додаток 10. Розшифровка цільового фінансування

DGK11001 Додаток 11. Розшифровка поточних зобов'язань

DGK12001 Додаток 12. Розшифровка позабалансових рахунків

DGK12101 Додаток 12.1. Інформація про позабалансові рахунки

DGKAKT01 Передавальний акт балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів

DGKB0001 Форма №1-дс Баланс


Звітність державних підприємств


Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств


Додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - І - IV Квартал, Рік, перший раз звіт за новою версією бланка подається за І Квартал 2021 р.:


SD300303 Додаток 3


Міністерство культури України


Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)


Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:


K2KD45 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

K4_1KD45 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

K4_2KD45 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

K4_3KD45 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

K4_4KD45 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

K43KD145 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

K7KD1S45 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KD1Z45 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KDS45 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7KDZ45 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KKD10026 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

KKD12026 Додаток 12 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

KKD13026 Додаток 13 Довідка про залишки коштів на рахунках в установах банків

KKD16026 Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

KKD17026 Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)

KKD18S26 Додаток 18 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KKD18Z26 Додаток 18 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KKD19S26 Додаток 19 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KKD19Z26 Додаток 19 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KKD20026 Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

KINB0010 Форма №1-дс Баланс

KINR0010 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати


Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств


На виконання наказу Державної служби статистики України № 222 від 21.07.2020 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) "Звіт про заборгованість з оплати праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - щомісячно:


MOU22101 3-борг(місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці.


Міністерство соціальної політики України

Звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики


1. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» із змінами, внесеними наказами Міністерства фінансів України № 7 від 31.01.2021 р. та № 794 від 22.12.2020 р. додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:


P2KD45 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

P43KD145 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій) (форма №4-3д.1, №4-3м.1)

P4_1KD45 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

P4_2KD45 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

P4_3KD45 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

P4_4KD45 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

P7KD1S45 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

P7KD1Z45 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

P7KDS45 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

P7KDZ45 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

PKD09026 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

PKD10026 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

PKD12026 Додаток 12 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

PKD13026 Додаток 13 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

PKD14026 Додаток 14 Довідка про депозитні операції

PKD16026 Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду

PKD17026 Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)

PKD18S26 Додаток 18 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PKD18Z26 Додаток 18 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PKD19S26 Додаток 19 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

PKD19Z26 Додаток 19 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

PKD20026 Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»


2. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 1541 від 28.12.2009 р. «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"» (із змінами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України № 940 від 27.11.2018 р.) додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:


PINB0010 Форма №1-дс Баланс

PINR0010 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати


Міністерство фінансів України

Звіти про результати аналізу фінансово-господарської діяльності та ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єкта господарювання державного сектору економіки, та про заходи щодо управління такими ризиками


Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 813 від 28.12.2020 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - Рік:


MFPASP05 ПАСПОРТ бюджетної програмиУвага! Оновлення мережевої програми відбувається на серверній частині.

При оновлені робочі станції повинні бути вимкнуті, інакше вони будуть закриті автоматично без збереження даних. Оновлення робочих станцій відбувається автоматично шляхом їх запуску після оновлення серверної частини.193 перегляди0 коментарів

Comments


bottom of page