top of page
Пошук
  • Фото автораme-doc

Оновлення програми M.E.Doc версія 11.02.034

Оновлено: 2 квіт. 2021 р.

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ


На виконання наказу Міністерства фінансів України № 773 від 15.12.2020 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» у розділі Звітність додано новий модуль Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ.

У модулі реалізовано можливість:


1) створення звітів:

- Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (J0500106, F0500106);

- Додаток 1. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам (J0510106, F0510106);

- Додаток 2. (ДЗ) Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку. (J0510206);

- Додаток 3. Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу (J0510306);

- Додаток 4. (ДФ) Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору (J0510406, F0510406);

- Додаток 5. Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби (J0510506, F0510506);

- Додаток 6. Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (J0510606, F0510606).

Перший раз звітність подається за І Квартал 2021 року, період подання - щоквартально.

2) можливість автоматичного заповнення об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ даними з існуючих звітів ЄСВ за допомогою команди головного меню Правка - Заповнити пакет звітів JF0500106 у модулі Звітність - Єдиний внесок - Додаток 4. Перенесення даних виконується із звітів ЄСВ за 3 місяці, які відповідають періоду (кварталу) Об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ.

3) можливість автоматичного заповнення Розрахунку (J0500106, F0500106) даними Додатка 1 (J0510106, F0510106) та Додатка 2 (J0510206) при встановленні відповідних опцій у головному меню: Правка - Заповнення Розрахунку із Додатку 1 та Заповнення Розрахунку із Додатку 2 (за замовчуванням опції встановлено).

4) можливість:

- імпорту звітів у форматі xml;

- імпорту Додатків у форматі dbf, файл з описом структури файлів dbf для імпорту динамічних таблиць об’єднаної звітності знаходиться у каталозі …\help\manuals\Структура файлів імпорту Додатків Об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ (DBF).pdf;

- копіювання пакету звітів та окремих Додатків у пакеті.


Державна податкова служба


Нові форми:


1. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України № 131 від 01.03.2021 р. «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» додано нову версію бланків, початок дії - з 01.03.2021 р.; період подання - щомісячно:


J0200123 Податкова декларація з податку на додану вартість


J0200523 Додаток 1 Відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних/розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1)


J0215223 Додаток 2 Довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)


J0200623 Додаток 3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)


J0299823 Додаток 4 Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4)


J0299323 Додаток 5 Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю (Д5)


J0215723 Додаток 6 Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д6)


J0215823 Додаток 7 Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д7)


J0215323 Додаток 8 Розрахунок податкових зобов'язань за операціями, визначеними в статті 16 1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг (ДС8)


J0215523 Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України


J0217023 Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок


J0215623 Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання податкових накладних та розрахунків коригування1


J0215923 Заява про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України


F0200123 Податкова декларація з податку на додану вартість


F0200423 Додаток 1 Відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних/розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1)


F0215223 Додаток 2 Довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)


F0200523 Додаток 3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)


F0299823 Додаток 4 Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4)


F0299323 Додаток 5 Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю (Д5)


F0215723 Додаток 6 Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д6)


F0215823 Додаток 7 Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д7)


F0215323 Додаток 8 Розрахунок податкових зобов'язань за операціями, визначеними в статті 16 1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг (ДС8)


F0215523 Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України


F0217023 Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок


F0215923 Заява про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України


Додані налаштування консолідації звітів пакету J0200123 «Податкова декларація з податку на додану вартість».


Для форм «Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок» (J0217023, F0217023) реалізовано перенесення даних за допомогою додаткової програми обробки на вкладці Наступні дії із форм Декларацій J0200123, J0200121, J0200120, J0200119, F0200123, F0200121, F0200120, F0200119 та Уточнюючих розрахунків J0217023, J0217021, J0217020, J0217019, F0217023, F0217021, F0217020, F0217019.


2. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897 (зі змінами, внесеними наказом МФУ від 29 жовтня 2020 року № 649) «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» додано нову версію бланків, початок дії - з 01.01.2021 р.; період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:


J0100119 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств


J0110319 Додаток ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств


J0110619 Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств


J0111319 Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств


J0111419 Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств


J0111519 Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств


J0111619 Додаток АВ до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств


J0111719 Додаток ВП до рядків 26-29, 31-33, 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств


J0111819 Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств


J0112019 Додаток ПП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств


J0112819 Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств


J0114419 Додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств


J0114519 Додаток КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств


J0114619 Додаток КІК-ТЦ до додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств


J0114719 Додаток КІК-ЦП до рядків 1.2 КІК-ЦП, 1.3 КІК-ЦП додатка КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств


F0100719 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств


F0170319 Додаток ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств


F0170619 Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств


F0171319 Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств


F0171419 Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств


F0171519 Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств


F0171619 Додаток АВ до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств


F0171719 Додаток ВП до рядків 26-29, 31-33, 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств


F0171819 Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств


F0172019 Додаток ПП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств


F0172819 Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств


F0174419 Додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств


F0174519 Додаток КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств


F0174619 Додаток КІК-ТЦ до додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств


F0174719 Додаток КІК-ЦП до рядків 1.2 КІК-ЦП, 1.3 КІК-ЦП додатка КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств


Додані налаштування консолідації звітів пакету J0100119 «Податкова декларація з податку на прибуток підприємств».


3. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897 (зі змінами, внесеними наказом МФУ від 29 жовтня 2020 року № 649) «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» додано нову версію бланків, початок дії - з 01.01.2021 р.; період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:


J0100919 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (для інститутів спільного інвестування)


J0190319 Додаток ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств


J0190619 Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств


J0191319 Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств


J0191419 Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств


J0191519 Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств


J0191619 Додаток АВ до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств


J0191719 Додаток ВП до рядків 26-29, 31-33, 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств


J0191819 Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств


J0192019 Додаток ПП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств


J0192819 Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств


J0194419 Додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств


J0194519 Додаток КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств


J0194619 Додаток КІК-ТЦ до додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств


J0194719 Додаток КІК-ЦП до рядків 1.2 КІК-ЦП, 1.3 КІК-ЦП додатка КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств


4. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 747 від 08.12.2020 р. «Про затвердження Змін до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку» додано новий пакет бланків, початок дії - з 01.03.2021 р., подання - щомісяця, не пізніше 20 числа наступного звітного періоду:


J0209508 Декларація акцизного податку


J0295008 Додаток 1-1. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу


J0298408 Додаток 1-2. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації спирту етилового згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу


J0298508 Додаток 1-3. Розрахунок суми акцизного податку з транспортних засобів, що оподатковуються згідно із підпунктами 215.3.5, 215.3.51, 215.3.52, 215.3.6, 215.3.7, 215.3.8 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу


J0298608 Додаток 1-4. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального під час зміни умов оподаткування згідно з підпунктом 229.8.13 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу


J0295108 Додаток 1. Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції) (крім транспортних засобів), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (крім операцій, визначених підпунктами 213.1.9, 213.1.11, 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу)


J0295208 Додаток 2. Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно


J0295308 Додаток 3. Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв (стаття 225 розділу VI Кодексу)


J0295408 Додаток 4. Обороти, що звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою або за зниженою ставкою


J0295508 Додаток 5. Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів


J0295608 Додаток 6. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів


J0295708 Додаток 7. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації електричної енергії


J0295808 Додаток 8. Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах


J0296008 Додаток 9. Заява про порушення особою, яка реалізує пальне або спирт етиловий, порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної/розрахунку коригування


J0295908 Додаток 10. Доповнення до декларації акцизного податку відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу


J0298108 Додаток 11. Розрахунок суми акцизного податку, що підлягає відніманню, з пального, під час виробництва якого як сировину використано інші оподатковувані підакцизні товари, згідно із пунктом 217.6 статті 217 розділу VI Кодексу


J0298208 Додаток 12. Довідка про цільове використання спирту етилового (біоетанолу) його виробником як сировини для виробництва продукції, визначеної у підпункті 229.1.16 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу


J0298308 Додаток 13. Інформація про повітряні судна, які були заправлені, та про обсяги бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, використані для заправлення таких суден, яка надається згідно із підпунктом 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу


F0209508 Декларація акцизного податку


F0295008 Додаток 1-1. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу


F0298408 Додаток 1-2. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації спирту етилового згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу


F0298508 Додаток 1-3. Розрахунок суми акцизного податку з транспортних засобів, що оподатковуються згідно із підпунктами 215.3.5, 215.3.51, 215.3.52, 215.3.6, 215.3.7, 215.3.8 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу


F0298608 Додаток 1-4. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального під час зміни умов оподаткування згідно з підпунктом 229.8.13 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу


F0295108 Додаток 1. Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції) (крім транспортних засобів), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (крім операцій, визначених підпунктами 213.1.9, 213.1.11, 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу)


F0295208 Додаток 2. Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно


F0295308 Додаток 3. Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв (стаття 225 розділу VI Кодексу)


F0295408 Додаток 4. Обороти, що звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою або за зниженою ставкою


F0295508 Додаток 5. Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів


F0295608 Додаток 6. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів


F0295708 Додаток 7. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації електричної енергії


F0295808 Додаток 8. Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах


F0296008 Додаток 9. Заява про порушення особою, яка реалізує пальне або спирт етиловий, порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної/розрахунку коригування


F0295908 Додаток 10. Доповнення до декларації акцизного податку відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу


F0298108 Додаток 11. Розрахунок суми акцизного податку, що підлягає відніманню, з пального, під час виробництва якого як сировину використано інші оподатковувані підакцизні товари, згідно із пунктом 217.6 статті 217 розділу VI Кодексу


F0298208 Додаток 12. Довідка про цільове використання спирту етилового (біоетанолу) його виробником як сировини для виробництва продукції, визначеної у підпункті 229.1.16 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу


F0298308 Додаток 13. Інформація про повітряні судна, які були заправлені, та про обсяги бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, використані для заправлення таких суден, яка надається згідно із підпунктом 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу


5. Додано нові форми, початок дії - з 01.04.2021 р.; подання - за потреби:


J0215401 Повідомлення про зміни реквізитів рахунку платника податків, зазначеного в раніше поданій заяві про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4), на який платник податків виявив бажання отримати бюджетне відшкодування, що відбулись в особи, яка виключена з реєстру платників податку на додану вартість


F0215401 Повідомлення про зміни реквізитів рахунку платника податків, зазначеного в раніше поданій заяві про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4), на який платник податків виявив бажання отримати бюджетне відшкодування, що відбулись в особи, яка виключена з реєстру платників податку на додану вартість


Форми доступні у модулі програми Звітність - Реєстр звітів.


6. Додано нову версію бланків, початок дії - з 01.01.2021 р.; період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік (та в періоді місяць, у разі потреби):


F0103307 Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця


F0133107 Відомості* про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску


7. Додано нову версію бланків, початок дії - з 01.01.2021 р.; період подання - Рік (та в періоді місяць, у разі потреби):


F0103405 Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця (подається за річний податковий (звітний) період ***);


F0134105 Відомості* про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску


8. Додано нові форми:


J1490503 Повідомлення щодо допущених помилок у відомостях про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору за формою 4ДФ


F1490503 Повідомлення щодо допущених помилок у відомостях про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору за формою 4ДФ


Форми надходять від ДПС. Отримані форми доступні у модулі програми Довідки державних органів - Інформаційна довідка.


9. Додано нові форми:


J1500102 Обробка відбракованих записів у відомостях про суми зарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору за формою № 4ДФ


F1500102 Обробка відбракованих записів у відомостях про суми зарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору за формою № 4ДФ


Форми надходять від ДПС. Отримані форми доступні у модулі програми Звітність - Реєстр звітів.Увага! Оновлення мережевої програми відбувається на серверній частині.

При оновлені робочі станції повинні бути вимкнуті, інакше вони будуть закриті автоматично без збереження даних. Оновлення робочих станцій відбувається автоматично шляхом їх запуску після оновлення серверної частини.Оновленний Дистрибутив 11.02.033

293 перегляди0 коментарів

Comments


bottom of page