top of page
Пошук
  • Фото автораme-doc

Оновлення програми M.E.Doc версія 11.02.036

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ


Звітність


Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ


1. У таблиці модуля Об'єднана звітність ПДФО та ЄСВ додано колонку Примітка. У колонці відображаються дані вкладки Примітка відповідних звітів.

2. Реалізовано можливість обирати пакет звітності при імпорті файлів у форматі DBF. При імпорті звітів буде запропоновано створити новий або обрати вже існуючий пакет звітності.


3. Реалізовано можливість експорту пакета об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ у форматі DBF за допомогою команди головного меню Файл - Експорт - Експорт в DBF. При виконанні команди відкриється вікно налаштування параметрів експорту.


У вікні потрібно обрати папку для збереження даних. Пакет звітності буде збережено у підкаталозі PFUDBF обраної папки. При кожному сеансі експорту створюється новий підкаталог, до назви якого додається порядковий номер (PFUDBF1, PFUDBF2 тощо).


4. Реалізовано можливість групової перевірки звітів пакета об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ. Для групової перевірки потрібно виділити на вкладці Об'єднана звітність ПДФО та ЄСВ потрібний пакет, та обрати один із способів:


− виконати команду головного меню Правка - Перевірити документ;

− натиснути клавішу ;

− натиснути кнопку на панелі інструментів .


Протокол перевірки буде відображено у вікні Результат перевірки.

5. Реалізовано можливість друку пакета звітів об'єднаної звітності. Друк можна виконати на вкладці Об'єднана звітність ПДФО та ЄСВ по команді головного меню Файл - Друк. У вікні, що відкриється, потрібно встановити опції, що відповідають типу друку документів:

Поточний документ - друкувати виділений документ;

Пакет звітів - друкувати всі документи обраного пакета;

Квитанції - друкувати квитанції до документів (за наявності).

6. У Додатку 4 об'єднаної звітності додано можливість групової заміни значень полів Нараховано доходу, Ознака доходу (ОД), Ознака (0,1). Для групової заміни у вікні відкритого Додатка 4 виділіть потрібний рядок та виконайте команду головного меню Правка - Групова заміна полів.

7. Реалізовано автоматичну конвертацію латинських символів при перенесенні даних за допомогою команди меню Правка - Заповнити пакет звітів JF0500106, за умови, що імпорт даних виконувався із DBF у кодуванні DOS.

8. Додано можливість копіювання Додатків 1 - 6 між пакетами об'єднаної звітності. Для копіювання додатків між пакетами у таблиці розділу потрібно виділити Додаток та виконати команду Копіювати. Після чого у вікні Копіювання звітів обрати пакет, до якого необхідно копіювати Додаток.

9. Для Додатків 1 - 3 реалізовано можливість перерахунку сум у полях документів, для яких здійснюється автоматичний розрахунок.

Перерахунок можна виконати по команді меню Правка - Перерахувати документ, по натисканню кнопки перерахувати на панелі інструментів або по натисканню клавіші F6.

10. Внесено зміни у контроль для звіту Додаток 1 (J0510106, F0510106) при відображенні від'ємних сум.
Увага! Оновлення мережевої програми відбувається на серверній частині.

При оновлені робочі станції повинні бути вимкнуті, інакше вони будуть закриті автоматично без збереження даних. Оновлення робочих станцій відбувається автоматично шляхом їх запуску після оновлення серверної частини.


45 переглядів0 коментарів

Kommentare


bottom of page