Пошук
  • me-doc

Оновлення програми M.E.Doc версія 11.02.049

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ


Додано новий довідник Перелік ПРРО з можливістю редагування та додавання записів. Довідник призначений для зберігання інформації щодо переліку програмних реєстраторів розрахункових операцій, які використовуються у господарських одиницях користувача. Довідник заповнюється користувачем та використовується у формах:


- «Ф.№1-ПРРО Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій» (J1316602, F1316602);


- «Ф.№2-ПРРО Повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій» (J1316701, F1316701);


- «Ф.№3-ПРРО Повідомлення про відкриття зміни програмним реєстратором розрахункових операцій» (J1316801, F1316801);


- «Ф.№4-ПРРО Повідомлення про проведення розрахункових операцій у період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером» (J1316901, F1316901).


ФОРМИ


Державна податкова служба


Нові форми:


Додано нові бланки, період подання - у разі потреби:


J1302002 Заява про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені


F1302002 Заява про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені


Зміни:


Оновлено файл xsd у формах:


J0147703 Повідомлення про укладання форвардного, ф'ючерсного контракту або контракту на здійснення операцій з сировинними товарами


J1800101 Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній


J0147106 Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях


Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ


Зміни:


Оновлено контролі у формах:


J0510106 Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам


F0510106 Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам


Звітність НФУ до НБУ


Зміни:


Оновлено форму:


OS100001 Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг


Інша звітність


Нові форми:


Відповідно до наказу Міністерства юстиції України № 2320/5 від 29.06.2021 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5» додано нові бланки, період подання - у разі потреби:


PD801301 Форма 2. Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади)


PD801102 Заява щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника


СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ


Звітність державних підприємств


Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств


Зміни:


1. Реалізовано перенесення даних із форми Укравтодора «Фінансовий план» AVFP0010 за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки - Дані з AVFP0010 на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа для форм:


S3000110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)


S3010110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану


S3020110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом


S3030110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)


S3045110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів


S3067110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН VІ. Джерела капітальних інвестицій, VІІ. Капітальне будівництво


2. Скасовано контроль на від’ємне значення рядка 2040 у Таблиці 2:


S3020110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом