Пошук
  • me-doc

Оновлення програми M.E.Doc версія 11.02.052

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ1. Відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій України № 178 від 23.07.2021 р. «Про внесення змін до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад» оновлено довідник Коди території (КОАТУУ/КАТОТТГ).2. Додано новий довідник Причини (підстави) для припинення діяльності /зняття з обліку.Довідник підключений у формах:J1314201 Форма №8-ОПП Заява про ліквідацію або реорганізацію платника податківF1314201 Форма №8-ОПП Заява про ліквідацію або реорганізацію платника податків3. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 491 від 30.08.2021 р. «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету» оновлено довідник Бюджетний класифікатор.ФОРМИДержавна податкова службаНа виконання Наказу Міністерства фінансів України №1588 від 09.12.2011 р. (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 62 від 08.02.2021 р. «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів»), додано нові форми, подання – за потреби:F1314101 Форма №5-ОПП Заява (для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність)J1314201 Форма №8-ОПП Заява про ліквідацію або реорганізацію платника податківF1314201 Форма №8-ОПП Заява про ліквідацію або реорганізацію платника податківФінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)1. Для точок входу таксономії Загальна таксономія 210-310 (ярлик пакету І0001002) та Загальна таксономія 220_320 (ярлик пакету Х0001002) при виконанні перенесення даних за допомогою додаткових програм обробки Перенесення даних на початок з попереднього року та Перенесення з попереднього періоду поточного року додано автоматичний пошук за ПІФ у разі наявності в підприємстві КУА звітності кількох ПІФ.2. У звітах [810000], [818000] для всіх точок входу таксономії (I8100001, I8180001, R8100001, R8180001, X8100001, X8180001, Y8100001, Y8180001, B8100002, B8180002) збільшено до 20 символів розмір поля для показників «Ідентифікаційний код материнського підприємства...».3. У формі В3901202 додано новий перший крок «Налаштування автоматичних розрахунків» - надає можливість вимкнути автоматичні розрахунки підсумкових рядків та граф даного звіту.СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВЗвітність державних підприємствФінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємствЗміни:1. У формі:SM100205 Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управліннядодані додаткові контролі у графах 4 та 8:· значення у графі 4 має відповідати коду Класифікації видів економічної діяльності, затвердженій у 2010 році,· формат відображення даних у графі 8 може включати як роздільник тільки кому, а не крапку.2. У формі:S3020110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетомдля рядка 2010 по графах 8 - 10 додано додаткову умову до контролю «Значення рядка 2010 гр.* не може бути від'ємним».3. У формі:S3010110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плануобов’язкові контролі щодо від’ємних значень замінені на інформативні у:· рядках 1020, 1100, 1170, 1200, 1300 та 1310 у графах 8, 9, 10.НААНБюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук УкраїниЗміни:Оновлено текст контролів у формі:U42UKD45 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходженьУкроборонпромФінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони УкраїниЗміни:1. У формі:UOP00110 Фінансовий план· реалізовано автоматичне заповнення графи 2 (код рядка) у динамічних рядках таблиць при виборі назви статті з довідника,· для рядка 2010 по графах 8 - 10 додано додаткову умову до контролю «Значення рядка 2010 гр.* не може бути від'ємним».ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИЗвітністьФінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)Додано нову функцію Перерахувати пакет.При виклику функції для будь-якого звіту послідовно перераховуються усі звіти даного пакету, для яких встановлена відмітка "Автоматичний розрахунок".Функція доступна лише для непідписаних та невідправлених звітів.Первинні документи