top of page
Пошук
  • Фото автораme-doc

Оновлення програми M.E.Doc версія 11.02.055

Оновлено: 4 жовт. 2021 р.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ1. ДПС оновлено Довідник умовних кодів причин коригування. З 1 жовтня 2021 року із довідника виключено коди:- 302 - Усунення неоднозначностей;- 303 - Зменшення обсягу при нульовій кількості;- 304 - Зменшення кількості при нульовому обсягу.Довідник використовується у формах «Додаток №2 до податкової накладної. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної» (J1201212, F1201212).2. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 278 від 19.05.2021 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» оновлено довідники:- Довідник ознак доходів фізичних осіб;- Ознаки податкових соціальних пільг.ФОРМИДержавна податкова службаНова форма:На виконання наказу Міністерства фінансів України №1588 від 09.12.2011 р. «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів» (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України № 62 від 08.02.2021 р.) додано нову форму, подання - за потреби:J1312103 Форма №1-ОПП Заява (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів)Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВНові форми:На виконання наказу Міністерства фінансів України № 278 від 19.05.2021 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» додано нові форми звітів (версія 07):J0500107 Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внескуJ0510107 Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особамJ0510207 Додаток 2 (Д2) Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного вікуJ0510307 Додаток 3 (Д3) Відомості про осіб, які проходять строкову військову службуJ0510407 Додаток 4 (ДФ) Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового зборуJ0510507 Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової службиJ0510607 Додаток 6 (Д6) Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавстваF0500107 Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внескуF0510107 Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особамF0510407 Додаток 4 (ДФ) Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового зборуF0510507 Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової службиF0510607 Додаток 6 (Д6) Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавстваЗвіти доступні у модулі програми Звітність - Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ.Звітність НФУ до НБУЗміни:Оновлено форми:LR100001 (Фін./Ліз.) Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послугLR110001 (Фін.) Дані про структуру інвестицій фінансової компаніїLR400001 (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингуLR700001 Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позикамиIR101001 Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активівIR110001 Дані про структуру активів, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій, нормативу якості активівЄдине вікноНові форми:На виконання наказу Міністерства фінансів України № 385 від 09.07.2021 р. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» додано нові форми, початок дії - з 02.08.2021 р., перший раз форми подаються за період - 9 Місяців 2021 року, період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:S0100114 Ф1. БалансS0100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)S0100310 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)S0103354 Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)S0104009 Ф4. Звіт про власний капіталS0105008 Ф5. Примітки до річної звітностіS0106006 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»S0110013 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництваS0111006 1-мс, 2-мс. Фінансова звітність мікропідприємствабез можливості подачі в електронному вигляді:S0100154 Ф1. Консолідований балансІнша звітністьЗміни:Реалізовано можливість експорту у форматі Excel за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки - Експорт в Excel на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа:PD800305 Типова форма, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами - підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльністьPD800501 Облік амортизаційних відрахувань основних засобів (ОЗ) та нематеріальних активів (НА)СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВЗвітність державних підприємствФінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємствНові форми:1. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 385 від 09.07.2021 р. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» у пакеті PROZVI01 додано нові форми, початок дії - з 02.08.2021 р.:період подання - І - ІV Квартал, Рік:SS110013 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємстваSS100114 Ф1. БалансSS100154 Ф.1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)SS100310 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)SS104009 Ф4. Звіт про власний капіталперіод подання - Рік:SS105008 Ф5. Примітки до річної звітностіSS106006 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»2. У пакеті PROZVI01 додано нову версію бланка, початок дії - з 01.07.2021 р., період подання - І - ІІІ Квартал, Рік:SM100307 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управлінняЗміни:1. Для форми:S3000309 Показники виконання фінансового плануреалізовано контролі значення графи 4 зі значеннями відповідних граф фінансових форм SS110013, SS100114, SS100154, SS100214, починаючи з періоду ІІІ Квартал 2021 року.2. Реалізовано автоматичне заповнення та контролі з фінансовими формами SS110013, SS100114, SS100154, починаючи з періоду ІІІ Квартал 2021 року у формах:SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управлінняSM100703 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління3. Реалізовано автоматичне заповнення та контролі з формою SS100214, починаючи з періоду ІІІ Квартал 2021, у формі:SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління4. Реалізовано доопрацювання для форм пакета PROZVI01. Якщо в поточному році в формі SS104009 значення рядка Зміна облікової політики або Виправлення помилок, або Інші зміни будь-якої з граф більше за «0», у звітних періодах наступного року перевірка по вказаним графам не виконуватиметься:по графі 3:S3000309 Показники виконання фінансового плануSS100114 Ф1. БалансSS100154 Ф.1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)по графі 4:SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)SS100310 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)SS100253 Ф.2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)SS100453 Ф.3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)по графі 3 в I Розділі і по графі 4 у II Розділі:SS110013 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємствапо графам 3 та 4 Таблиць 1 і 2:SS105008 Ф5. Примітки до річної звітностіпо графам 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 Таблиць 1 і 2:SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управлінняпо графам 5, 7, 9, 11 Таблиць 1 і 2:SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управлінняпо графам 4, 6, 8, 10 при перевірці значень по графам 5, 7, 9, 11 SM100703 минулого періоду:SM100703 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління5. Реалізовано контроль значення рядка Заборгованість із виплати заробітної плати графи у тому числі прострочена на відповідність значенням рядка Усього графи 10 форми SM100307, починаючи з періоду ІІІ Квартал 2021 року:SM100524 Дод.5.2. Інформація про кредиторську заборгованістьМіністерство оборони УкраїниФінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємствНові форми:На виконання наказу Міністерства фінансів України № 385 від 09.07.2021 р. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» додано нові форми, початок дії - з 02.08.2021 р.:період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:MOU10112 Ф1. Балансперіод подання - Рік:MOU50006 Ф5. Примітки до річної звітностіЗміни:1. Реалізовано автоматичне заповнення та контролі з формою MOU10112, починаючи з періоду 9 Місяців 2021 року, у формах:MOU05004 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управлінняMOU07002 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління2. Реалізовано автоматичне заповнення із відповідних форм S0100214, S0100310, S0104009 за допомогою додаткової програми обробки на вкладці Наступні дії у вікні відкритих документів:MOU20211 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)MOU30308 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)MOU40406 Ф4. Звіт про власний капіталУкроборонпромФінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони УкраїниНові форми:На виконання наказу Міністерства фінансів України № 385 від 09.07.2021 р. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» додано нові форми, початок дії - з 02.08.2021 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:UOP11110 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємстваUOP10112 Ф1. БалансUOP50006 Ф5. Примітки до річної звітностіЗміни:1. Додано контролі значень графи 3 та графи 4 рядка Фонд оплати праці керівника Таблиці 6 з відповідними полями форми UOPDK021 при створенні у періодах І - ІV Квартал та Рік:UOP00309 Показники виконання фінансового плану2. Реалізовано автоматичне заповнення та контролі з формою UOP10112, починаючи з періоду 9 Місяців 2021 року, у формах:UOP07002 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управлінняUOP05005 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління3. Реалізовано автоматичне заповнення із відповідних форм S0100214, S0100310, S0104009 за допомогою додаткової програми обробки на вкладці Наступні дії у вікні відкритих документів:UOP20211 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)UOP30308 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)