Пошук
  • me-doc

Оновлення програми M.E.Doc версія 11.02.055

Оновлено: жовт 4

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ1. ДПС оновлено Довідник умовних кодів причин коригування. З 1 жовтня 2021 року із довідника виключено коди:- 302 - Усунення неоднозначностей;- 303 - Зменшення обсягу при нульовій кількості;- 304 - Зменшення кількості при нульовому обсягу.Довідник використовується у формах «Додаток №2 до податкової накладної. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної» (J1201212, F1201212).2. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 278 від 19.05.2021 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» оновлено довідники:- Довідник ознак доходів фізичних осіб;- Ознаки податкових соціальних пільг.ФОРМИДержавна податкова службаНова форма:На виконання наказу Міністерства фінансів України №1588 від 09.12.2011 р. «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів» (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України № 62 від 08.02.2021 р.) додано нову форму, подання - за потреби:J1312103 Форма №1-ОПП Заява (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів)Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВНові форми:На виконання наказу Міністерства фінансів України № 278 від 19.05.2021 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» додано нові форми звітів (версія 07):J0500107 Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внескуJ0510107 Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особамJ0510207 Додаток 2 (Д2) Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного вікуJ0510307 Додаток 3 (Д3) Відомості про осіб, які проходять строкову військову службуJ0510407 Додаток 4 (ДФ) Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового зборуJ0510507 Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової службиJ0510607 Додаток 6 (Д6) Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавстваF0500107 Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внескуF0510107 Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особамF0510407 Додаток 4 (ДФ) Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового зборуF0510507 Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової службиF0510607 Додаток 6 (Д6) Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавстваЗвіти доступні у модулі програми Звітність - Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ.Звітність НФУ до НБУЗміни:Оновлено форми:LR100001 (Фін./Ліз.) Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послугLR110001 (Фін.) Дані про структуру інвестицій фінансової компаніїLR400001 (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингуLR700001 Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позикамиIR101001 Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активівIR110001 Дані про структуру активів, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій, нормативу якості активівЄдине вікноНові форми:На виконання наказу Міністерства фінансів України № 385 від 09.07.2021 р. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» додано нові форми, початок дії - з 02.08.2021 р., перший раз форми подаються за період - 9 Місяців 2021 року, період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:S0100114 Ф1. БалансS0100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)S0100310 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)S0103354 Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)S0104009 Ф4. Звіт про власний капіталS0105008 Ф5. Примітки до річної звітностіS0106006 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»S0110013 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництваS0111006 1-мс, 2-мс. Фінансова звітність мікропідприємствабез можливості подачі в електронному вигляді:S0100154 Ф1. Консолідований баланс<