Пошук
  • me-doc

Оновлення програми M.E.Doc версія 11.02.062

Реалізовано підтримку функціонала розділу Зарплата при використанні БД PostgreSQL.


ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ


Згідно зі змінами, оприлюдненими НБУ від 30.11.2021 р., у розділі Довідники - Загальні довідники - НБУ оновлено довідник Питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу (F100).


ФОРМИ


Державна податкова служба


Зміни:


Збільшено максимальну кількість символів для введення у графі 4.2 форми:


J0820405 Дод.4-1 Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України


Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)


Зміни:


1. Змінено назви граф з Попередній звітний період на Порівняльний звітний період у формах пакета І.


2. Видалено відображення «0» при перенесенні даних з порожніх полів додатковими програмами обробки, для зручності заповнення даних збільшена висота текстових полів в електронній формі:


I8221001 [822100] Примітки - Основні засоби


3. Відкориговано відображення зовнішніх контролів з В8002002 у формах:


B4100002 [410000] Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені після оподаткування


B6100002 [610000] Звіт про зміни у власному капіталі


4. Змінено довідки щодо заповнення полів (додано текст в гривнях для показників на акцію) для форм: І3100001, R3100001, І3100101, R3100101, X3200001, Y3200001, X3200101, Y3200101, B3200002, B3200102, В8002002, I8100001, R8100001, X8100001, Y8100001, B81000022, I8130001, R8130001, X8130001, Y8130001, B8130002, I8245001, X8245001, R8245001, Y8245001, I8341201, X8341201, R8341201, Y8341201, В8341202, I8612001, X8612001, R8612001, Y8612001, В8612002.


5. Для деяких таблиць з показниками на акцію додано напис (в гривнях):


I3100001 [310000] Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат


I8100001 [810000] Примітки - Корпоративна інформація та Звіт про відповідність вимогам МСФЗ


I8130001 [813000] Примітки - Проміжна фінансова звітність


I8612001 [861200] Примітки - Акціонерний капітал, резерви та інша частка участі в капіталі


X3200001 [320000] Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за характером витрат


6. Змінено довідки щодо заповнення полів відповідно до візуального вигляду бланка:


I3901401 [822390-14] Примітки - Матриця резерву за зобов'язанням


R3901401 [822390-14] Примітки - Матриця резерву за зобов'язанням


X3901401 [822390-14] Примітки - Матриця резерву за зобов'язанням


Y3901401 [822390-14] Примітки - Матриця резерву за зобов'язанням


7. Для файлу iXBRL відкориговано візуальне відображення назв деяких показників у формах 310000, 320000, 510000, 520000.


УкрБуд


Нова форма:


Згідно з наказом Державної служби статистики України від 25.06.2021 р. № 135 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" та № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - щомісячно:


UB301013 1-ПВ. Звіт із праці (місячна)


СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ


Міністерство оборони України


Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств


Нові форми:


1. Згідно з наказом Державної служби статистики України від 25.06.2021 р. №136 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) "Звіт про заборгованість з оплати праці"», додано нову форму, початок дії - з 01.01.2022 р.; період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:


MOU22102 3-борг (місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці


2. Згідно з наказом Державної служби статистики України від 25.06.2021 р. № 135 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" та № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - щомісячно, І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:


MOU31013 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)


Зміни:


1. Реалізовано контролі та автоматичне заповнення з рядка 2010 графи 1 форми MOU22102, починаючи з 01.01.2022 р.: