top of page
Пошук
  • Фото автораme-doc

Оновлення програми M.E.Doc версія 11.02.064

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ1. У розділі Довідники - Загальні довідники - НБУ додано новий довідник Показники форми FM2JX.2. Оновлено довідник Перелік операцій з утилізації відходів.ФОРМИДержавна податкова службаНові форми:1. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 14 грудня 2020 року № 764 «Про затвердження форми та Порядку заповнення Звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній» додано нову версію бланків, подання - протягом дванадцяти місяців після закінчення фінансового року:J1800201 Звіт у розрізі країн міжнародної групи компанійJ1820101 Додаток 1 до Звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній Розділ I. Інформація про розподіл доходів, податків та ділової активності в розрізі відповідної держави (території)J1820201 Додаток 2 до Звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній Розділ ІІ. Перелік учасників міжнародної групи компаній в розрізі відповідної держави (території)2. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 09.06.2021 р. № 332 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції» додано нові форми, період подання - І - ІV Квартал. Вперше за новою формою Податкові декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції подаються за ІV Квартал 2021 року:J0109301 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукціїJ0193101 Додаток ПВ до рядка 02 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукціїJ0193201 Додаток ПН до рядка 07 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукціїJ0193301 Додаток КВ до рядка 03 КВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукціїJ0193401 Додаток АМ до рядка 02.2.2 АМ додатка ПВ до рядка 02 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукціїJ0193501 Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукціїJ0193601 Додаток ВП до рядків 08 - 10 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції3. Додано нові версії бланків, початок дії - з 01.01.2022 р.; період подання - в разі потреби:J1312105 Форма №1-ОПП Заява (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів)J1312203 Форма №17-ОПП Заява про взяття на облік за неосновним місцем облікуJ1315403 Форма № 1-ОПН Заява нерезидента (для іноземної юридичної компанії, організації або її відокремленого підрозділу)F1312203 Форма №17-ОПП Заява про взяття на облік за неосновним місцем облікуF1314103 Форма №5-ОПП Заява (для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність)4. Додано нову форму, початок дії - з 01.01.2022 р.; подання - в разі потреби:J1610101 Повідомлення про виявлення факту, що свідчить про володіння фізичною (юридичною) особою - резидентом України часткою в іноземній юридичній особі5. Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2022 р.; подання - в разі потреби:J1315601 Форма № 1-РОН Заява про реєстрацію як платника податку на додану вартість особи-нерезидентаJ1315701 Форма № 2-РОН Заява про анулювання реєстрації як платника податку на додану вартість особи-нерезидентаJ1415801 Форма № 3-РОН Рішення про анулювання реєстрації як платника податку на додану вартість особи-нерезидентаJ1456101 Інформаційне повідомлення про реєстрацію платником податку на додану вартість (П1)J1456201 Інформаційне повідомлення про відмову в реєстрації (перереєстрації) як платника податку на додану вартість (П2)J1456301 Інформаційне повідомлення про перереєстрацію (внесення змін до облікових відомостей) платника податку на додану вартість (П3)J1457101 Інформаційне повідомлення про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість (П4)J1457201 Форма № 4-РОН Рішення про відмову в анулюванні реєстрації як платника податку на додану вартість за заявою особи-нерезидентаЗміни:1. Оновлено електронний формат xsd. Для поля графи 6 таблиці Декларації реалізовано можливість внесення цілого числа або числа з 5 знаками після коми:J0207704 Декларація про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товариJ0208904 Декларація про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товариF0207704 Декларація про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товариF0208904 Декларація про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари2. Оновлено електронний формат xsd:F0142012 Додаток ЄСВ 2. Розрахунок сум добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплатіF0142112 Додаток ЄСВ 3. Розрахунок збільшення або зменшення сум зобов'язань з єдиного внеску за результатами проведеної документальної перевірки3. Оновлено електронні формати бланків:J1315501 Форма № 34-ОПН Зaпит про надання довідки про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєструF1315501 Форма № 34-ОПН Зaпит про надання довідки про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєструЗвітність НФУ до НБУНова форма:Додано нову форму, початок дії - з 01.12.2021 р.; подання - щоквартально та у разі потреби:FM2JX003 Дані з питань фінансового моніторингу про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом та про обсяги операцій клієнтівФінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)Зміни:1. Реалізовано закріплення назв граф та рядків:I8241801 [824180] Примітки - Сільське господарствоR8241801 [824180] Примітки - Сільське господарствоI8231801 [823180] Примітки - Нематеріальні активиR8231801 [823180] Примітки - Нематеріальні активиR8245001 [824500] Рахунки відкладених тарифних коригувань2. Відкориговано роботу контроля:B8005002 [800500] Примітки - Перелік приміток3. Видалено теги в iXBRL та контролі з іншими формами для показників в графі таблиці Усі часові інтервали у формах: I8100001, R8100001, X8100001, Y8100001, B8100002, а також відповідні контролі у формах: I2100001, R2100001, I8001001, R8001001, X8001001, Y8001001.4. Додано текстовий напис в гривнях для показників на акцію на бланках та в iXBRL:X8100001 [810000] Примітки - Корпоративна інформація та Звіт про відповідність вимогам МСФЗR8341201 [834120] Примітки - Угоди про платіж на основі акцій5. Для показників впливу ставки оподаткування (%) додана можливість відображення внесених «0»:I8351101 [835110] Примітки - Податки на прибуток6. Змінено назви граф з Попередній звітний період на Порівняльний звітний період, відповідно змінений текст протоколів перевірки в усіх формах пакета R.7. Додано нові поля для порівняльного періоду в таблиці:I8180001 [818000] Примітки - Пов'язана сторонаR8180001 [818000] Примітки - Пов'язана сторонаX8180001 [818000] Примітки - Пов'язана сторонаY8180001 [818000] Примітки - Пов'язана сторона8. Додано нумерацію полів на бланку:B3901102 [822390-11] Примітки - Характер та рівень ризиків, що пов'язані з фінансовими інструментами9. Змінено висоту текстових полів в електронній формі, видалено відображення «0» при перенесенні даних з порожніх граф додатковими програмами обробки:X8221001 [822100] Примітки - Основні засобиY8221001 [822100] Примітки - Основні засоби10. Змінено алгоритми розрахунків та контролів в залежності від типу звіту (звіт/консолідований звіт):I6100001 [610000] Звіт про зміни у власному капіталіX6100001 [610000] Звіт про зміни у власному капіталіR6100001 [610000] Звіт про зміни у власному капіталіY6100001 [610000] Звіт про зміни у власному капіталіI8610001 [861000] Примітки - Аналіз іншого сукупного доходу за статтями11. Видалено перезапис на ЄДРПОУ аудитора при відкритті ярлика: I0001002, R0001002, X0001002, Y0001002, B0001002.Державна казначейська службаЗверніть увагу, автоматичне заповнення поля КАТОТТГ у бланках, реалізованих на виконання наказу Міністерства фінансів України від 20.12.2021 року № 694 «Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування», здійснюється за наявності встановленої відмітки та заповненого поля Код за КАТОТТГ у Картці підприємства розділ Додатково. Також значення поля у бланках можна заповнювати вручну.Нові форми:Додано нові форми, початок дії - з 01.10.2021 р., період подання - щомісячно, І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік.FROSDB02 Розшифровка дебіторської заборгованості (спеціальний фонд)FROSKD02 Розшифровка кредиторської заборгованості (спеціальний фонд)FROZDB02 Розшифровка дебіторської заборгованості (загальний фонд)FROZKD02 Розшифровка кредиторської заборгованості (загальний фонд)СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВДо уваги користувачів. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 20.12.2021 року № 694 «Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» автоматичне заповнення поля КАТОТТГ у бланках здійснюється за наявності встановленої відмітки та заповненого поля Код за КАТОТТГ у Картці підприємства розділ Додатково. Також значення поля у бланках можна заповнювати вручну.ДФС (бюджет)Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)Нові форми:Зверніть увагу, автоматичне заповнення поля КАТОТТГ у бланках здійснюється за наявності встановленої відмітки та заповненого поля Код за КАТОТТГ у Картці підприємства розділ Додатково. Також значення поля у бланках можна заповнювати вручну.1. Додано нові форми, початок дії - з 01.11.2021 р., період подання - Рік:FN2KD46 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фондуFN41KD46 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послугиFN42KD46 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходженьFN43D146 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)FN43KD46 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фондуFN44KD46 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонівFN7D1S46 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмамиFN7D1Z46 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмамиFN7KDS46 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштамиFN7KDZ46 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштамиFND18S27 Додаток 18 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштівFND18Z27 Додаток 18 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштівFND19S27 Додаток 19 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованістьFND19Z27 Додаток 19 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованістьFNRD1027 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звітуFNRD1127 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектівFNRD1227 Додаток 12 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банківFNRD1327 Додаток 13 Довідка про залишки коштів на рахунках в установах банківFNRD1427 Додаток 14 Довідка про депозитні операціїFNRD1527 Додаток 15 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органамиFNRD1627 Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованостіFNRD1727 Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет УкраїниFNRD1728 Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)FNRD2027 Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»FNRD2127 Додаток 21 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя2. Додано нові форми, початок дії - з 01.11.2021 р., період подання - Рік:FNFINB11 Форма №1-дс БалансFNFING11 Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштівFNFINP11 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітностіFNFINR11 Форма №2-дс Звіт про фінансові результатиFNFINV11 Форма №4-дс Звіт про власний капітал3. Додано нові форми, початок дії - з 01.11.2021 р., період подання - Рік:FN06IN01 Додаток 6 Інформація щодо передачі Державною фіскальною службою України нефінансових активів до Державної податкової служби України та Державної митної служби УкраїниFN07IN01 Додаток 7. Інформація щодо передачі Державною фіскальною службою України нефінансових активів в рамках міжнародної технічної допомоги до Державної податкової служби України та Державної митної служби