top of page
Пошук
  • Фото автораme-doc

Оновлення програми M.E.Doc версія 11.02.064

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ1. У розділі Довідники - Загальні довідники - НБУ додано новий довідник Показники форми FM2JX.2. Оновлено довідник Перелік операцій з утилізації відходів.ФОРМИДержавна податкова службаНові форми:1. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 14 грудня 2020 року № 764 «Про затвердження форми та Порядку заповнення Звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній» додано нову версію бланків, подання - протягом дванадцяти місяців після закінчення фінансового року:J1800201 Звіт у розрізі країн міжнародної групи компанійJ1820101 Додаток 1 до Звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній Розділ I. Інформація про розподіл доходів, податків та ділової активності в розрізі відповідної держави (території)J1820201 Додаток 2 до Звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній Розділ ІІ. Перелік учасників міжнародної групи компаній в розрізі відповідної держави (території)2. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 09.06.2021 р. № 332 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції» додано нові форми, період подання - І - ІV Квартал. Вперше за новою формою Податкові декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції подаються за ІV Квартал 2021 року:J0109301 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукціїJ0193101 Додаток ПВ до рядка 02 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукціїJ0193201 Додаток ПН до рядка 07 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукціїJ0193301 Додаток КВ до рядка 03 КВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукціїJ0193401 Додаток АМ до рядка 02.2.2 АМ додатка ПВ до рядка 02 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукціїJ0193501 Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукціїJ0193601 Додаток ВП до рядків 08 - 10 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції3. Додано нові версії бланків, початок дії - з 01.01.2022 р.; період подання - в разі потреби:J1312105 Форма №1-ОПП Заява (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів)J1312203 Форма №17-ОПП Заява про взяття на облік за неосновним місцем облікуJ1315403 Форма № 1-ОПН Заява нерезидента (для іноземної юридичної компанії, організації або її відокремленого підрозділу)F1312203 Форма №17-ОПП Заява про взяття на облік за неосновним місцем облікуF1314103 Форма №5-ОПП Заява (для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність)4. Додано нову форму, початок дії - з 01.01.2022 р.; подання - в разі потреби:J1610101 Повідомлення про виявлення факту, що свідчить про володіння фізичною (юридичною) особою - резидентом України часткою в іноземній юридичній особі5. Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2022 р.; подання - в разі потреби:J1315601 Форма № 1-РОН Заява про реєстрацію як платника податку на додану вартість особи-нерезидентаJ1315701 Форма № 2-РОН Заява про анулювання реєстрації як платника податку на додану вартість особи-нерезидентаJ1415801 Форма № 3-РОН Рішення про анулювання реєстрації як платника податку на додану вартість особи-нерезидентаJ1456101 Інформаційне повідомлення про реєстрацію платником податку на додану вартість (П1)J1456201 Інформаційне повідомлення про відмову в реєстрації (перереєстрації) як платника податку на додану вартість (П2)J1456301 Інформаційне повідомлення про перереєстрацію (внесення змін до облікових відомостей) платника податку на додану вартість (П3)J1457101 Інформаційне повідомлення про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість (П4)J1457201 Форма № 4-РОН Рішення про відмову в анулюванні реєстрації як платника податку на додану вартість за заявою особи-нерезидентаЗміни:1. Оновлено електронний формат xsd. Для поля графи 6 таблиці Декларації реалізовано можливість внесення цілого числа або числа з 5 знаками після коми:J0207704 Декларація про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товариJ0208904 Декларація про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товариF0207704 Декларація про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товариF0208904 Декларація про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари2. Оновлено електронний формат xsd:F0142012 Додаток ЄСВ 2. Розрахунок сум добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплатіF0142112 Додаток ЄСВ 3. Розрахунок збільшення або зменшення сум зобов'язань з єдиного внеску за результатами проведеної документальної перевірки3. Оновлено електронні формати бланків:J1315501 Форма № 34-ОПН Зaпит про надання довідки про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєструF1315501 Форма № 34-ОПН Зaпит про надання довідки про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєструЗвітність НФУ до НБУНова форма:Додано нову форму, початок дії - з 01.12.2021 р.; подання - щоквартально та у разі потреби:FM2JX003 Дані з питань фінансового моніторингу про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом та про обсяги операцій клієнтівФінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)Зміни:1. Реалізовано закріплення назв граф та рядків:I8241801 [824180] Примітки - Сільське господарствоR8241801 [824180] Примітки - Сільське господарствоI8231801 [823180] Примітки - Нематеріальні активиR8231801 [823180] Примітки - Нематеріальні активиR8245001 [824500] Рахунки відкладених тарифних коригувань2. Відкориговано роботу контроля:B8005002 [800500] Примітки - Перелік приміток3. Видалено теги в iXBRL та контролі з іншими формами для показників в графі таблиці Усі часові інтервали у формах: I8100001, R8100001, X8100001, Y8100001, B8100002, а також відповідні контролі у формах: I2100001, R2100001, I8001001, R8001001, X8001001, Y8001001.4. Додано текстовий напис в гривнях для показників на акцію на бланках та в iXBRL:X8100001 [810000] Примітки - Корпоративна інформація та Звіт про відповідність вимогам МСФЗR8341201 [834120] Примітки - Угоди про платіж на основі акцій5. Для показників впливу ставки оподаткування (%) додана можливість відображення внесених «0»:I8351101 [835110] Примітки - Податки на прибуток6. Змінено назви граф з Попередній звітний період на Порівняльний звітний період, відповідно змінений текст протоколів перевірки в усіх формах пакета R.7. Додано нові поля для порівняльного періоду в таблиці:I8180001 [818000] Примітки - Пов'язана сторонаR8180001 [818000] Примітки - Пов'язана сторонаX8180001 [818000] Примітки - Пов'язана сторонаY8180001 [818000] Примітки - Пов'язана сторона8. Додано нумерацію полів на бланку:B3901102 [822390-11] Примітки - Характер та рівень ризиків, що пов'язані з фінансовими інструментами9. Змінено висоту текстових полів в електронній формі, видалено відображення «0» при перенесенні даних з порожніх граф додатковими програмами обробки:X8221001 [822100] Примітки - Основні засобиY8221001 [822100] Примітки - Основні засоби10. Змінено алгоритми розрахунків та контролів в залежності від типу звіту (звіт/консолідований звіт):I6100001 [610000] Звіт про зміни у власному капіталіX6100001 [610000] Звіт про зміни у власному капіталіR6100001 [610000] Звіт про зміни у власному капіталіY6100001 [610000] Звіт про зміни у власному капіталіI8610001 [861000] Примітки - Аналіз іншого сукупного доходу за статтями11. Видалено перезапис на ЄДРПОУ аудитора при відкритті ярлика: I0001002, R0001002, X0001002, Y0001002, B0001002.Державна казначейська службаЗверніть увагу, автоматичне заповнення поля КАТОТТГ у бланках, реалізованих на виконання наказу Міністерства фінансів України від 20.12.2021 року № 694 «Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування», здійснюється за наявності встановленої відмітки та заповненого поля Код за КАТОТТГ у Картці підприємства розділ Додатково. Також значення поля у бланках можна заповнювати вручну.Нові форми:Додано нові форми, початок дії - з 01.10.2021 р., період подання - щомісячно, І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік.FROSDB02 Розшифровка дебіторської заборгованості (спеціальний фонд)FROSKD02 Розшифровка кредиторської заборгованості (спеціальний фонд)FROZDB02 Розшифровка дебіторської заборгованості (загальний фонд)FROZKD02 Розшифровка кредиторської заборгованості (загальний фонд)СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВДо уваги користувачів. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 20.12.2021 року № 694 «Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» автоматичне заповнення поля КАТОТТГ у бланках здійснюється за наявності встановленої відмітки та заповненого поля Код за КАТОТТГ у Картці підприємства розділ Додатково. Також значення поля у бланках можна заповнювати вручну.ДФС (бюджет)Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)Нові форми:Зверніть увагу, автоматичне заповнення поля КАТОТТГ у бланках здійснюється за наявності встановленої відмітки та заповненого поля Код за КАТОТТГ у Картці підприємства розділ Додатково. Також значення поля у бланках можна заповнювати вручну.1. Додано нові форми, початок дії - з 01.11.2021 р., період подання - Рік:FN2KD46 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фондуFN41KD46 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послугиFN42KD46 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходженьFN43D146 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)FN43KD46 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фондуFN44KD46 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонівFN7D1S46 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмамиFN7D1Z46 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмамиFN7KDS46 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштамиFN7KDZ46 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштамиFND18S27 Додаток 18 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштівFND18Z27 Додаток 18 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштівFND19S27 Додаток 19 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованістьFND19Z27 Додаток 19 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованістьFNRD1027 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звітуFNRD1127 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектівFNRD1227 Додаток 12 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банківFNRD1327 Додаток 13 Довідка про залишки коштів на рахунках в установах банківFNRD1427 Додаток 14 Довідка про депозитні операціїFNRD1527 Додаток 15 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органамиFNRD1627 Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованостіFNRD1727 Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет УкраїниFNRD1728 Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)FNRD2027 Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»FNRD2127 Додаток 21 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя2. Додано нові форми, початок дії - з 01.11.2021 р., період подання - Рік:FNFINB11 Форма №1-дс БалансFNFING11 Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштівFNFINP11 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітностіFNFINR11 Форма №2-дс Звіт про фінансові результатиFNFINV11 Форма №4-дс Звіт про власний капітал3. Додано нові форми, початок дії - з 01.11.2021 р., період подання - Рік:FN06IN01 Додаток 6 Інформація щодо передачі Державною фіскальною службою України нефінансових активів до Державної податкової служби України та Державної митної служби УкраїниFN07IN01 Додаток 7. Інформація щодо передачі Державною фіскальною службою України нефінансових активів в рамках міжнародної технічної допомоги до Державної податкової служби України та Державної митної службиFN08IN01 Додаток 8. Інформація щодо отримання нефінансових активів від Державної фіскальної служби УкраїниFN09IN01 Додаток 9 Інформація щодо отримання від Державної фіскальної служби України нефінансових активів в рамках міжнародної технічної допомоги Державною податковою службою України та Державною митною службоFN10ZA01 Дод.10 Залишки невикористаних асигнуваньFNDNKI03 Додаток 3. Довідка про рух незавершених капітальних інвестиційFNDRGD03 Додаток 4. Довідка про рух грошових документів та готівки в касіFNDRVZ03 Додаток 5. Довідка про рух виробничих запасівFNDKRR02 Довідка про курсову різницюFNDZFR12 Довідка про зміну фінансового результатуМіністерство енергетики УкраїниЗвіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингуНова форма:Додано нову форму, початок дії - з 01.10.2021 р.; подання - за 2021 рік; у новій формі назву рядка Код КОАТУУ змінено на Код КАТОТТГ:EV005404 Додаток №24. Інформація пpо пiдприємствоМіністерство культури та інформаційної політики УкраїниБюджетна та довідкова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу для організацій, підзвітних Міністерству культури та інформаційної політики України (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)Зміни:Оновлено контролі для форм, створених за період 2021 рік:MK881001 Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондомMK882001 Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондомMK884001 Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарункиMK885001 Дод.5. Інформація про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період (рік)Міністерство оборони УкраїниФінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємствНові форми:1. Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2022 р.; початок подання форм - І Квартал 2022 року; період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:MOU07003 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управлінняMOU90702 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства2. Згідно з наказом Державної служби статистики України від 25.06.2021 р. № 135 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" та № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - щоквартально:MOU31118 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)Зміни:1. Реалізовано контроль значення рядка Разом графи 7 на рівність значенню рядка 18.1 форми MOU90702, починаючи з І Кварталу 2022 р.:MOU90501 Додаток 5. Довідка щодо сплати податків та обов’язкових зборів2. Реалізовано автоматичне перенесення даних та контролі з формою MOU90702:MOU05203 Дод.5.2 Інформація про кредиторську заборгованістьУкроборонпромФінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони УкраїниНова форма:Згідно з наказом Державної служби статистики України від 25.06.2021 р. № 135 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" та № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - щоквартально:UOP31118 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИЗвітністьРеєстр звітів1. Додано можливість копіювання значень полів у підписаних/відправлених звітах, що недоступні для редагування.Ці доопрацювання також виконані для документів у модулі Звітність - Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) (з можливістю перегляду та копіювання значень полів, що заповнюються за допомогою текстового редактора).2. Налаштовано можливість одночасного відкриття кількох звітів за різні періоди у разі створення пакету Декларації з ПДВ на основі Реєстру виданих та отриманих податкових накладних.Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)1. Додано можливість відправки пакету звітів консультанту. У головному меню Файл додано команду Відправити консультанту.На виконання команди обраний пакет звітів відправляється контрагенту, ЄДРПОУ якого зазначене у полі ЄДРПОУ консультанта у ярлику пакета. Функція доступна за наявності у зазначеного консультанта ліцензії Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) - Аудитор (повна).2. Для аудиторів та консультантів реалізовано можливість редагування скопійованих документів, за наявності ліцензії Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) - Аудитор (повна).3. При копіюванні документів налаштовано перенесення у скопійований документ дати звітного періоду, яка була обрана користувачем.4. Оптимізовано обробку даних під час формування файлів iXBRL при використанні 32-розрядної версії Windows. Для коректного формування файлів iXBRL великих обсягів рекомендуємо використовувати 64-розрядну версію Windows.Первинні документиРеєстр податкових документів1. Реалізовано автоматичне заповнення поля код ознаки джерела податкового номера контрагента при створенні ПН за допомогою функції Створити на основі. Поле заповнюється значенням, що вказане у Картці контрагента.2. Додано можливість відбору ПН/РК, які містять заданий код УКТЗЕД та/або ДКПП. На панелі Фільтр додано поля Код УКТЗЕД та Код ДКПП. Щоб відобразити/приховати поля, скористайтеся кнопкою Налаштування фільтра .3. У вікні попередження, що відкривається при спробі відправити імпортовані документи без перевірки, реалізовано можливість скасувати операцію відправки без змінення статусу документів. У вікні повідомлення додано кнопку Відмінити.4. Налаштовано відображення значень колонок Код УКТЗЕД та Код послуги для отриманих ПН/РК при використанні СКБД Oracle.Облік акцизного податкуПоказники рівнемірів/витратомірівВідкориговано відображення показників рівнемірів/витратомірів при автоматичному оновленні даних, налаштованому у модулі Адміністрування - Параметри системи - Налаштування API акциз.СЕВ ОВВДодано новий розділ СЕВ ОВВ.Розділ призначений для обміну електронними документами між суб’єктами господарювання, що підключені до СЕВ ОВВ (системи електронної взаємодії органів виконавчої влади) та використовують платформу ПТАХ для документообігу.Розділ містить модуль Реєстр документів СЕВ ОВВ, у якому можливо створювати документи із вкладеннями різних форматів, підписувати їх ЕП та відправляти отримувачам.У Реєстрі документів СЕВ ОВВ доступні функції:- створення документів у форматах СЕВ ОВВ;- реєстрація вихідних/вхідних документів;- відхилення/погодження отриманих документів;- створення відповіді на основі вхідного документа;- відправка документів отримувачам.Налаштування підключення сервісу СЕВ ОВВ здійснюється за допомогою розділу: Адміністрування - Параметри системи - Налаштування СЕВ ОВВ.Для підписання документів у розділі Адміністрування - Параметри системи - Підпис додано новий комплект підписів СЕВ ОВВ.ЗарплатаНалаштуванняОновлено довідники на 2022 рік:- Мінімальна заробітна плата;- Прожитковий мінімум;- Прожитковий мінімум (діти);- Свята.Експорт та імпорт даних1. Реалізовано можливість експорту у форматі ДКСУ звітів за період 2021 рік:F2KD46 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фондуF4_1KD46 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послугиF4_2KD46 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходженьF4_3KD46 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фондуF4_4KD46 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонівF7KDS46 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштамиF7KDZ46 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштамиF7KD1S46 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмамиF7KD1Z46 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмамиF2KM46 Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фондуF4_1KM46 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послугиF4_2KM46 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходженьF4_3KM46 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фондуF7KMZ46 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштамиF7KMS46 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштамиF7KM1S46 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмамиF7KM1Z46 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмамиFINB0011 Форма №1-дс БалансFINR0011 Форма №2-дс Звіт про фінансові результатиFING0011 Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштівFINV0011 Форма №4-дс Звіт про власний капіталFINP0011 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітностіFRD26025 Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"FRD20027 Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»2. Реалізовано експорт 7-х форм в форматі ДКСУ для періоду 2021 рік:F7KDZ46 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштамиF7KDS46 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштамиF7KD1Z46 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмамиF7KD1S46 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмамиF7KMZ46 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштамиF7KMS46 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштамиF7KM1Z46 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмамиF7KM1S46 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами


Увага! Оновлення мережевої програми відбувається на серверній частині.

При оновлені робочі станції повинні бути вимкнуті, інакше вони будуть закриті автоматично без збереження даних. Оновлення робочих станцій відбувається автоматично шляхом їх запуску після оновлення серверної частини.


238 переглядів0 коментарів

Останні пости

Дивитися всі

Comments


bottom of page