top of page
Пошук
  • Фото автораme-doc

Оновлення програми M.E.Doc версія 11.02.072

Оновлено: 23 трав. 2022 р.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ1. Оновлено Довідник податкових пільг станом на 01.04.2022 року.ДПСУ затверджені нові довідники пільг:- Довідник № 107/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;- Довідник № 107/2 інших податкових пільг.2. У розділі Довідники - Загальні довідники - НБУ додано нові довідники:- Показники форми CR6;- Показники форми CR12;- Показники форми IR74;- Показники форми IR77;- Код виду страхового ризику (H029);- Код залишка/операції за період (H040);- Код типу рахунку (F024);- Коди розділів видів економічної діяльності (узагальнені) (K111);- Код ознаки територіального розміщення (K031);- Код виду пов’язаної особи (K060);- Код ознаки належності до національної/іноземної валюти (R034);- Код прострочення погашення боргу (S190).3. У розділі Довідники - Загальні довідники - НБУ оновлено довідники відповідно до змін, що опубліковані на сайті НБУ:- Показники форми CR3;- Показники форми CR9;- Показники форми CR10;- Показники форми FM2JX;- Показники форми IR4;- Показники форми IR5;- Показники форми IR10;- Показники форми IR11;- Показники форми IR52;- Показники форми IR78;- Показники форми LR2;- Показники форми LR7;- Вид фінансової послуги (H020).ФОРМИЗвітність НФУ до НБУВідповідно до постанови Правління Національного банку України № 123 від 25.11.2021 р. «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» внесено зміни у звіти НБУ та створені нові звіти:Нові форми:Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2022 р.; період подання - щоквартально:CR120001 Дані про додаткові пайові внески членів кредитної спілкиCR600002 Дані про кредитну діяльність кредитної спілкиIR400002 Дані про показники діяльності зі страхуванняIR740002 Дані про частку перестраховиків у страхових резервахIR770002 Дані про основні засобиIR780002 Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквівалентиLR100002 Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послугLR400002 (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингуLR700002 Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позикамиLR900002 Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компаніїLR120002 (Фін.) Дані про великі ризики фінансової установиЗміни:Оновлено форми:CR700001 Звітні дані про залучені кошти від юридичних осібCR800001 Дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілкиIR200001 Дані про доходи та витрати страховикаIR300001 Дані про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховикаIR120001 Дані про набуття у власність/проведення дооцінки нерухомого майнаIR530001 Дані про надання інших посередницьких послуг у страхуванні/перестрахуванніLR101001 (Фін.) Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установахLR300001 (Фін./Ліз.) Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингуLR500002 (Фін.) Дані про обсяг та кількість договорів гарантіїLRB00001 Дані про склад активів та пасивів ломбардуLRD00001 Дані про діяльність ломбардуСПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВЗвітність державних підприємствФінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємствНові форми:1. Відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 122 від 22.01.2021 р. «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» додано нову версію бланка, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - І - ІV Квартал, Рік, перший звітний період, за який подається форма, - І Квартал 2022 року:S3000310 Звіт про виконання фінансового плану2. Додано нову версію пакета звітів, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - І - ІV Квартал, Рік:FRZVIT02 Ярлик до пакету звітності Міністерства ФінансівMFD00101 Додаток 1 до МетодикиMFD00201 Додаток 2 до МетодикиMFD00301 Додаток 3 до МетодикиMFD00401 Додаток 4 до МетодикиMFD00501 Додаток 5 до МетодикиMFD00601 Додаток 6 до МетодикиMFD00701 Додаток 7 до МетодикиЗміни:1. Реалізовано автоматичне заповнення із нових версій форм S3010110 «Фінансовий план» та S3000110 «Показники виконання фінансового плану», починаючи з І Кварталу 2022 року:SM100405 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління2. Реалізовано автоматичне заповнення однієї з граф 5, 6 або 7 та графи 8, а також контролі із новою версією форми S3000310 «Показники виконання фінансового плану», починаючи з І Кварталу 2022 року:SD300101 Додаток 13. Реалізовано автоматичне заповнення графи 5 та контролі із новою версією форми S3000310 «Показники виконання фінансового плану», починаючи з І Кварталу 2022 року:SD300201 Додаток 24. У довідник Період подання звітності додано періоди: 2025, 2026, 2027, 2028 роки:FRZVIT01 Ярлик до пакету звітності Міністерства ФінансівУкроборонпромФінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони УкраїниЗміни:Відкориговано перенесення даних у рядок 8010 графи 6 із рядка 1410 графи 6 у періоді Рік:UOP00309 Показники виконання фінансового плануУкрАвтоДорФінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльностіНові форми:Додано новий пакет звітів, початок дії - з 01.12.2021 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік, вперше форми подаються за період 2021 Рік:UADBMS01 Ф.1 Баланс (за МСФЗ)UADRMS01 Ф.2 Звіт про фінансові результати (за МСФЗ)UADGMS01 Ф.3 Звіт про рух грошових коштів (за МСФЗ)UADKMS01 Ф.4 Звіт про власний капітал (за МСФЗ)Зміни:Реалізовано можливість експорту форм пакетів UADFZV01 та UADBMS01 у форматі Excel за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа.ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИЗвітністьОб’єднана звітність ПДФО та ЄСВВідкориговано автоматичне заповнення полів Дата початку та Дата закінчення при додаванні співробітників у Додаток 5 (J0510507, F0510507) за допомогою кнопки на панелі інструментів Додати співробітника.Первинні документиРеєстр електронних документів1. Додано новий функціонал Візування документів, призначений для внутрішнього погодження вхідних та вихідних документів відповідальними особами.Візування доступне, якщо для документів у модулі Користувацькі налаштування комплектів підписів налаштовано підпис з типом Візування.Візування документа здійснюється по виконанню команди Візувати документ на вкладці Наступні дії. Відповідальні особи можуть обрати результат візування документа: Завізувати документ або Відхилити візування та, у разі потреби, додати коментар. Операція візування підтверджується за допомогою електронного підпису відповідальної особи.Якщо для документа налаштовано кілька підписів з типом Візування, візування виконується у визначеній для цих підписів послідовності.Подальша обробка документа можлива лише після візування документа всіма визначеними відповідальними особами.Інформація про візування документа відображається на вкладці Протокол, а також на вкладках Документ завізовано або Візування відхилено у вікні відкритого документа.2. Реалізовано можливість візування первинних документів за посиланням.Створення та відправка посилання на первинний документ для візування виконується у модулі Реєстр електронних документів:- по команді Наступні дії - Візувати документ, за умови встановленої опції Підписати за посиланням у вікні Підписант при налаштуванні підписів типу Візування у модулі Користувацькі налаштування комплектів підписів;- по команді Наступні дії - Відправити документ для візування - дозволяє відправити посилання для візування довільному співробітнику, не зазначеному у комплекті підписів Візування. Зверніть увагу, візування документа співробітниками, вказаними у комплекті підписів Візування, є обов’язковим.За отриманим посиланням співробітнику доступна команда Візувати документ, за допомогою якої можна візувати документ або відхилити візування.Статус документа у програмі синхронізується після прийому пошти.Функція реалізована для документів, обмін якими здійснюється через платформу «ПТАХ».3. У Реєстрі електронних документів змінено назви колонок:- Відправлено на допідписання, ПІБ змінено на Відправлено на візування/допідписання, ПІБ;- Дата відпр. на допідписання змінено на Дата відпр. на візування/допідписання;- К-сть днів на допідписанні змінено на К-сть днів на візуванні/допідписанні.Значення колонок заповнюються після відправки документа на допідписання або візування.4. Реалізовано відбір документів, для яких налаштовано можливість візування, за допомогою статусів на панелі Фільтр:- На візування - документи, що очікують візування (незавізовані документи або документи, завізовані не всіма визначеними відповідальними особами);- Візування відхилено - візування відхилено хоча б однією з відповідальних осіб.5. Для зручності користувачів у таблиці реєстру додано колонки:- Автор - містить ім’я користувача, що створив документ;- Редактор - ім’я користувача, що вніс останні зміни у документ.Щоб відобразити або приховати колонки, скористайтеся кнопкою на панелі інструментів .Також, поле Редактор додано на вкладці Властивості.На панелі Фільтр поле Користувач змінено на Автор.6. Відкориговано збереження даних за допомогою команди головного меню Файл - Експорт - Експорт таблиці в Excel, за умови використання фільтру на панелі інструментів.Користувацькі налаштування комплектів підписівДодано можливість налаштовувати підписи для візування первинних документів. Візування документів здійснюється у межах організації, співробітниками, зазначеними у користувацькому комплекті підписів.При налаштуванні користувацького комплекту підписів у вікні Підписант додано тип підпису Візування. Якщо для документів налаштовано комплект з підписом типу Візування, у Реєстрі електронних документів на вкладці Наступні дії для таких документів доступна функція Візувати документ.Реєстр документів довільних форматівДоопрацьовано механізм експорту документів за допомогою команди Зберегти документ. Якщо каталог, у який зберігається документ, вже містить файл з таким самим іменем, до імені файлу, що зберігається, буде додано порядковий номер.АдмініструванняСертифікати - Встановлені сертифікатиУ реєстрі розділу Встановлені сертифікати розширено набір колонок для відображення інформації про завантажені сертифікати. Додано колонки:- Установа;- Філія;- Дата видачі;- Ідентифікатор ключа.Щоб відобразити або приховати колонки скористайтеся кнопкою на панелі інструментів .Зверніть увагу, для відображення значень у колонці Установа необхідно повторно завантажити сертифікати.ЗарплатаОновлено довідник Індекс споживчих цін за березень 2022 р. - 104,5 %.Мережевий варіант роботиНалаштовано запуск робочого місця у термінальному режимі роботи при встановленій опції Використовувати кластер сервісів утиліти ConnectionSetup.exe.


Увага! Оновлення мережевої програми відбувається на серверній частині.

При оновлені робочі станції повинні бути вимкнуті, інакше вони будуть закриті автоматично без збереження даних. Оновлення робочих станцій відбувається автоматично шляхом їх запуску після оновлення серверної частини.


104 перегляди0 коментарів

Останні пости

Дивитися всі

Comments


bottom of page