top of page
Пошук
  • Фото автораme-doc

Оновлення програми M.E.Doc версія 11.02.087

Оновлено компонент Infragistics до версії 22.1, що використовується для візуалізації даних у реєстрах.


ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ


1. ДПСУ затверджені нові довідники пільг станом на 01.10.2022 року, а саме:

- Довідник № 111/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

- Довідник № 111/2 інших податкових пільг.


2. Згідно з Законом України № 2618-IX № від 21.09.2022 року «Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану» додано нульові ставки в довідники:

- Коди УКТ ЗЕД пального;

- Підакцизні товари (новий).


3. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 03.10.2022 року № 313 «Про затвердження змін до бюджетної класифікації» оновлено довідник Бюджетний класифікатор.


ФОРМИ


Звітність НФУ до НБУ


Зміни:


Оновлено електронні формати xsd:

FM2JX003 Дані з питань фінансового моніторингу про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом та про обсяги операцій клієнтів

Державна служба статистики


Зміни:


Оновлено контролі:


S0500911 9-ЗЕЗ. Звіт про експорт-імпорт послуг

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ


Звітність державних підприємств


Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств


Зміни:


1. Реалізовано додаткові умови для контролю від’ємного значення графи 5. Контроль інформативний, якщо заповнено графу Стандарти звітності МСФЗ. Якщо графу Стандарти звітності МСФЗ не заповнено - контроль обов'язковий:

S3000310 Звіт про виконання фінансового плану


2. Реалізовано додаткові умови для контролю від’ємного значення у графах 8, 9, 10. Контроль інформативний, якщо заповнено графу Стандарти звітності МСФЗ. Якщо графу Стандарти звітності МСФЗ не заповнено - контроль обов'язковий:

S3010110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН. І. Інформація до фінансового плану


3. Обов’язковий контроль по рядку 4300 граф 3 - 10 змінено на інформативний:

SS104009 Ф4. Звіт про власний капітал


Автомобільні Дороги


Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності


Зміни:


1. У формі:

AVFP0010 Фінансовий план

- обов’язковий контроль на від’ємне значення по рядках 1018, 1019, 1019/1, 1019/2, 1019/3, 1019/4, 1019/5, 1440 графи 3 розділу І. Інформація до фінансового плану змінено на інформативний;

- реалізовано можливість перенесення даних за допомогою додаткової програми обробки у відкритому вікні форми AVFP0010:

· у графу 4 з графи 6 форми AVFP0010 за попередній рік;

· у графу 3 з графи 4 форми AVZVFP01 за попередній рік.


2. У формі:

AVZVFP01 Звіт про виконання фінансового плану

- обов’язковий контроль на від’ємне значення по рядках 1018, 1019, 1019/1, 1019/2, 1019/3, 1019/4, 1019/5, 1440, граф 3 - 5 розділу І. Інформація до звіту про виконання фінансового плану змінено на інформативний;

- оновлено умови контролів значення рядка 3310 граф 3 та 4 зі значеннями рядка 3305 граф 3 та 4 форми UADGNS01 або форми UADGMS01, відповідно до заповненого поля Стандарти звітності П(с)БОУ або Стандарти звітності МСФЗ у формі AVZVFP01.


ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ


1. Для зручності користувачів реалізовано можливість порівнювати документи без переходу між вкладками за допомогою відкриття документів у окремих вікнах програми.

Щоб відкрити документ у окремому вікні, виділіть документ у таблиці реєстру та скористайтеся одним із способів:

- у головному меню програми виконайте команду Вигляд - Перегляд у вікні;

- виконайте команду контекстного меню Перегляд у вікні.

Функція доступна у реєстрах:

- Реєстр звітів;

- Об'єднана звітність ПДФО та ЄСВ;

- Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL);

- Реєстр податкових документів.

Можливість відкривати документи у окремих вікнах для інших реєстрів буде реалізовано у наступних оновленнях.


2. Додано можливість копіювання значень полів у підписаних/відправлених документах, що недоступні для редагування, за допомогою команди Копіювати у контекстному меню.

Звітність


Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ


Для зручного заповнення звітів реалізовано позиціонування на останньому обраному працівникові у довіднику Співробітники при виборі співробітника у

Додатках пакета Об’єднаної звітності ПДФО та ЄСВ:

- Додаток 1 (J0510107, F0510107);

- Додаток 2 (J0510207);

- Додаток 3 (J0510307);

- Додаток 5 (J0510507, F0510507);

- Додаток 6 (J0510607, F0510607).

Первинні документи


Реєстр податкових документів


1. Додано можливість формування «Запиту щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних» (J1300107, F1300107) на основі «РІШЕНЬ про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН» за допомогою команди головного меню Правка - Запит стану реєстрації ПН/Дод2 в ЄРПН.

У вікні, що відкривається по виконанню команди, додано опцію По Рішенням про реєстрацію в ЄРПН.

Для формування Запиту потрібно виділити у таблиці реєстру необхідні Рішення. Виконати команду меню Правка - Запит стану реєстрації ПН/Дод2 в ЄРПН, у вікні, що відкриється, обрати опцію По Рішенням про реєстрацію в ЄРПН та натиснути ОК.

Програма запропонує підписати та відправити до ЄРПН Запит (J1300107, F1300107), що сформований за даними обраних Рішень. Відправлений Запит зберігається у модулі Інформаційна довідка.


2. Доопрацьовано відображення статусу затверджених документів після накладання всіх підписів з налаштованого комплекту.


Реєстр електронних документів


1. Оновлено механізм додавання ярликів до первинних документів за допомогою вкладки Примітки та ярлики. Додано можливість додавання ярлика безпосередньо на вкладці Примітки та ярлики за допомогою кнопки Додати ярлик.


2. Реалізовано відображення статусу Готовий до відправки для отриманих документів, які підписані всіма учасниками документообігу та очікують виконання операції Погодження або Відхилення.


3. Відкориговано відображення вхідного первинного документа у реєстрі в разі заповнення відправником довільних даних в полі ІПН при використанні СКБД Oracle або PostgreSQL.


4. Доопрацьовано можливість відправки у банк актуальної форми документа «(ФОП) Податкова декларація про майновий стан і доходи» (F0100112). Відправляти статистичну та фінансову звітність, для якої була отримана позитивна Квитанція № 2, також можна у модулі Реєстр звітів за допомогою команди Наступні дії - Відправити у банк.


5. Відкориговано механізм обміну документами для візування між філією та головною установою. Додано відображення ознаки філії у Квитанції до документа, що надходить після допідписання/візування документа за посиланням. Відкориговано відображення статусу документа після отримання повідомлень на боці відправника.


Користувацькі налаштування комплектів підписів


1. Реалізовано можливість окремо налаштовувати візування та підписання первинних документів за допомогою сервісу автоматичної обробки документів. Додано опції, що доступні після активації налаштування Використовувати у автоматичній обробці документів:

- Використовувати підписання в автоматичній обробці документів - якщо опція встановлена, для визначених документів при автоматичній обробці застосовується користувацький комплект підписів;

- Використовувати візування в автоматичній обробці документів - доступна після налаштування підпису з типом Візування та встановлюється за замовчуванням. Якщо опція встановлена, для визначених документів при автоматичній обробці здійснюється візування документів, відповідно до комплекту підписів Візування.


2. При налаштуванні автоматичної обробки документів реалізовано перевірку на обов’язкове визначення відповідальної особи, що повинна виконувати візування/підписання документів.


Якщо у підписі не визначений підписант, після встановлення опції Використовувати візування в автоматичній обробці документів та/або Використовувати підписання в автоматичній обробці документів буде виведено повідомлення: «Документи, надані для візування та підписання без обраної відповідальної особи, не будуть задіяні в автоматичній обробці документів».

Зверніть увагу, документи, для яких у підписі не обрано підписанта, не будуть оброблятися сервісами Автоматична обробка документів та Універсальна автоматична обробка документів.


Автоматична обробка документів


1. У розділі налаштувань Обробка вхідних документів - Автоматичне погодження первинних документів реалізовано відображення за замовчуванням значення Всі у полях Контрагент та Документи.


2. У Журналі автоматичної обробки додано повідомлення «Підписант не визначений для автообробника …» у разі, якщо у користувацькому підписі в розділі Первинні документи - Користувацькі налаштування комплектів підписів не визначено підписанта.


3. Відкориговано візування та погодження отриманих первинних документів при використанні Автоматичного погодження первинних документів без зазначення контрагентів в розділі налаштувань Обробка вхідних документів.

Ці доопрацювання також виконано у сервісі Універсальної автоматичної обробки документів.

Облік ПДВ


Реєстр виданих та отриманих податкових накладних


Доопрацьовано заповнення розділу ІІ. Податковий кредит при створенні Податкової декларації з ПДВ на основі Реєстру виданих та отриманих податкових накладних при використанні СКБД PostgreSQL.


Адміністрування


Параметри системи - Електронна пошта

Реалізовано виведення повідомлення «Усі користувацькі листи, що знаходяться у поштовій скриньці, будуть очищені після виконання прийому пошти» при зміненні поштової скриньки, за умови встановленої опції Використовується виключно програмою M.E.Doc.


Зарплата


Оновлено довідник Індекс споживчих цін за вересень 2022 р. - 101,9 %.


Звіти


Додано новий звіт Розрахункова відомість по видам оплат (вигляд 2), звіт доступний для формування у розділі Розрахункові відомості.


Налаштування


Додано параметри для виду оплати Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, для розрахунку податків окремо, налаштування доступне у розділі Додаткові показники.


Сервіс універсальної автоматичної обробки документів


Налаштовано роботу сервісу при використанні автоматичної відправки посилань для візування первинних документів відповідно до комплекту підписів Візування, що налаштований у розділі програми Первинні документи - Користувацькі налаштування комплектів підписів.


Увага! Оновлення мережевої програми відбувається на серверній частині.

При оновлені робочі станції повинні бути вимкнуті, інакше вони будуть закриті автоматично без збереження даних. Оновлення робочих станцій відбувається автоматично шляхом їх запуску після оновлення серверної частини.


25 переглядів0 коментарів

Останні пости

Дивитися всі

Comments


bottom of page