top of page
Пошук
  • Фото автораme-doc

Оновлення програми M.E.Doc версія 11.02.089

Зверніть увагу! З 14 листопада 2022 року Державною службою статистики України буде здійснено переведення системи електронного звітування на протокол захищеного з’єднання.

Відповідно до цих змін у програмі M.E.Doc оновлено адресу прямого з’єднання з сервером обміну документами та квитанціями Державної служби статистики України на: https: //zvitdirect.ukrstat.gov.ua/gate.asmx.

Обов’язково переконайтеся у наявності доступу до цієї адреси!

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. Оновлено Довідник матеріалів. Довідник підключений у формі UAD11901 «Розшифровка ряд. 1101, 1104, 1110 Ф.№1 Баланс».

2. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 24.10.2022 року № 344 «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету» оновлено довідник Бюджетний класифікатор.

3. Для більш швидкого пошуку потрібного значення у вікні довідників додано вкладку Обрані. На вкладці відображатимуться записи довідників, що вже використовувалися користувачами. Доопрацювання виконано у довідниках:

- Довідники УКТЗЕД;

- Підакцизні товари;

- Одиниці виміру;

- Довідник кодів послуг (ДКПП);

- Коди території (КОАТУУ/КАТОТТГ);

- Країни;

- Довідник пільг

та інші.

ФОРМИ

Пенсійний фонд

Нова форма:

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2022 р. № 1129 «Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій» додано нову версію бланка, період подання - щоквартально, перший раз звіт подається за період IV Квартал 2022 року:

P0103505 Дод.2. ЗВІТ про нарахування та сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з послуг мобільного зв'язку

Державна служба статистики

Нова форма:

На виконання наказу Держаної служби статистики України від 08.06.2022 р. № 154 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-виноград (річна) "Звіт про перероблення винограду на виноматеріали"» додано нову версію бланка, період подання - Рік:

S2703209 1-виноград (річна) Звіт про перероблення винограду на виноматеріали

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1. У формі:

S3000310 Звіт про виконання фінансового плану

- внесено зміни в контроль по рядку 1400 - видалено контроль по графі 6, контроль виконується лише по графах 3 - 5 з причини коригування на зменшення загальної суми рядка 1400 за рахунок списання іншої статті матеріальних витрат, що не входить до складу рядків 1401 та 1402;

- змінено умови контролю по рядку 1050 - контроль виконується лише по графах 3 - 5 з причини коригування на зменшення загальної суми рядка 1050 за рахунок статті, що не входить до складу рядка 1050/1.

2. Реалізовано перенесення даних із форми MOU30107 за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки - Дані з MOU30107 на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа:

SI300107 Інвестиційний план ДП (річний)

Міністерство енергетики України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Зміни:

Відкориговано відображення дати при створенні звітів за періоди: І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік 2022:

EVE25803 Додаток №42. Розшифровка Цільове фінансування (Міненерго)

EVB25803 Додаток №43. Розшифровка Цільове фінансування (Міненерго)

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Зміни:

1. Внесено зміни в контроль по рядку 1400 - видалено контроль по графі 6, контроль виконується лише по графах 3 - 5 з причини коригування на зменшення загальної суми рядка 1400 за рахунок списання іншої статті матеріальних витрат, що не входить до складу рядків 1401 та 1402:

MOU00310 Звіт про виконання фінансового плану

2. Внесено зміни у контролі по заповненню форм згідно з вимогами Міністерства економіки України:

MOU09303 Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

MOU12002 Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів

3. Реалізовано контроль на рівність значення рядка 7000 графи 6 значенню рядка 7050 графи 5:

MOU00110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

Міністерство охорони здоров’я України

Податкова, фінансова, бюджетна та статистична звітність для підвідомчих організацій Міністерства охорони здоров’я України

Нові форми:

На виконання наказів Міністерства фінансів України:

- № 191 від 05.07.2022 року «Про внесення змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування»;

- № 694 від 20.12.2021 року «Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування»

додано нові форми, початок дії - з 01.11.2022 р., період подання - Рік:

F2KDMN49 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (інші міністерства)

F41DEP49 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (депозити)

F41VAL49 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (іноземна валюта)

F42VAL49 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (іноземна валюта)

F4_3IM49 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (інші міністерства)

F7KDZM49 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (інші міністерства)

Зміни:

Оновлено контролі у формі. Якщо звіт створюється за період Рік 2022, здійснюються контролі зі звітами F2KD49, F4_1KD49, F4_2KD49 за цей же період:

FOZ24D06 Ф.№оз-2д/4д Звіт про виконання показників плану використання бюджетних коштів

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

1. У формі:

UOP00310 Звіт про виконання фінансового плану

- внесено зміни в контроль по рядку 1400 - видалено контроль по графі 6, контроль виконується лише по графах 3 - 5 з причини коригування на зменшення загальної суми рядка 1400 за рахунок списання іншої статті матеріальних витрат, що не входить до складу рядків 1401 та 1402;

- змінено умови контролю по рядку 1050 - контроль виконується лише по графах 3 - 5 з причини коригування на зменшення загальної суми рядка 1050 за рахунок статті, що не входить до складу рядка 1050/1.

2. У формі:

UOP09303 Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

- скасовано прив'язку полів 1.1 та 2.1 до значення поля КОПФГ;

- скасовано автоматичне заповнення даних полів 1.1 та 2.1, поля заповнюються користувачем;

- змінено назви рядка 1 та рядка 2.

Автомобільні Дороги

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

Зміни:

1. Додано контроль на дублюючі записи у динамічних рядках графи 2 розділу 1101 Виробничі запаси:

UAD11901 Розшифровка ряд. 1101, 1104, 1110 Ф.№1 «Баланс»

2. У формі:

AVZVFP01 Звіт про виконання фінансового плану

- внесено зміни в контроль по рядку 1400 - видалено контроль по графі 6, контроль виконується лише по графах 3 - 5 з причини коригування на зменшення загальної суми рядка 1400 за рахунок списання іншої статті матеріальних витрат, що не входить до складу рядків 1401 та 1402;

- змінено умови контролю по рядку 1050 - контроль виконується лише по графах 3 - 5 з причини коригування на зменшення загальної суми рядка 1050 за рахунок статті, що не входить до складу рядка 1050/1.

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Зміни:

Відкориговано контролі по графі 11:

KMM04009 Ф4. Звіт суб'єкта малого підприємництва про власний капітал

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Облік ПДВ

Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

1. Реалізовано можливість зберігати записи реєстру у форматі PDF. У головному меню додано команду Сервіс - Експорт реєстру в PDF. На виконання команди виконується збереження записів активної вкладки реєстру: Отримані, Видані або Відсутні у реєстрі. Зберігаються записи, що відображені у реєстрі на момент друку, відповідно до застосованих фільтрів.

2. Оновлено форму для друку Реєстру виданих та отриманих податкових накладних у форматі PDF. Додані поля для збереження операцій зі ставкою 14%.

Друк реєстру у форматі PDF доступний по виконанню команд головного меню:

- Файл - Друк;

- Файл - Друк в PDF;

- Файл - Друк виділених рядків.

Попередня форма «Реєстр виданих та отриманих податкових накладних» (J1201508) доступна у Реєстрі звітів. Для перегляду та друку форми необхідно зберегти зміни, що були виконані у Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних. Форма створюється автоматично та відображається у Реєстрі звітів.

Зарплата

Звіти

Додано відображення періоду нарахування, кількості днів та відсотку розрахунку у звіті Розрахункова відомість по видам оплат (вигляд 2).

Оновлення програми

Налаштовано механізм оновлення програми у разі виконання пакетного встановлення кількох оновлень.

Додаткові сервіси

1. Зв’язатися з нашими спеціалістами для отримання швидкої підтримки у вирішенні технічних та фінансових питань можна за допомогою чата, натиснувши на кнопку панелі інструментів .

2. Реалізовано відображення прогресу виконання операцій на кнопці програми M.E.Doc у панелі завдань Windows.78 переглядів0 коментарів

Comentarios


bottom of page